Firma:
Dabacom Bartosz Raczyński
Ul. Ojcowska 17
80-146 Gdańsk 
NIP: 583-299-76-44
REGON: 221-462-689
jest właścicielem strony www.dabacom.pl.


1. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Zamówienia można składać drogą mailową po wcześniejszej wycenie przez nasz dział handlowy na adres info@dabacom.pl lub u handlowca bezpośrednio. 
3. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu jego zamówienia do realizacji. 
4. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji np. z powodu braku towaru w magazynie lub u dystrybutora. 
5. Na każdy sprzedany towar zostanie wystawiona faktura VAT. 
6. Koszty transportu, związane z dostarczeniem zamówionego towaru, ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia. 
7. Firma Dabacom akceptuje następujące formy płatności: 
a) Przelewem na podstawie wystawionej faktury przez dział handlowy, 
b) Przy odbiorze przesyłki (pobranie) po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym. 
8. Wszystkie towary oferowane przez firmę Dabacom, jeżeli nie są wyraźnie oznaczone jako używane lub refabrykowane (refurbished), są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 
9. Firma Dabacom dokłada wszelkich starań, aby ceny, opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie www były zgodne z rzeczywistością. Firma Dabacom nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. 
10. Informacje, które znajdują się na stronach internetowych firmy Dabacom nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
11. Ceny podane na stronie www.dabacom.pl są jedynie orientacyjne. Wyceny dokonywane są indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o aktualną cenę zakupu uwzględniającą kursy walut w dniu wyceny. Zapytania ofertowe można przesyłać na nasz adres mailowyinfo@dabacom.pl lub używając formularza kontaktowego Formularz 
12. Warunkiem dokonania zakupu produktu u Sprzedającego jest złożenie zamówienia przez Kupującego. W razie złożenia zamówienia telefonicznie Kupujący zobowiązany jest potwierdzić je również mailowo bądź faxem pod numerem 58 733 99 96.Umowa sprzedaży zamówionego przez Kupującego produktu dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia lub wystawienia faktury na zamawiane produkty. 
13.  Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie firmy Dabacom Bartosz Raczyński i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Dabacom Bartosz Raczyński.
14. Wysyłając zamówienie drogą mailową bądź zamawiając telefonicznie kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
15. Sklep oferuje sprzedaż urządzeń sieciowych.
16. Klient powinien posługiwać się aktualną wersją przeglądarki Internet Explorer, Firefox bądź Chrome
17. Klient może odstąpić od umowy zgodnie z prawem w terminie 10 dni od daty jej zawarcia. Nie dotyczy to sprzedaży B2B.
18. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z handlowcem wystawiającym fakturę poprzez pocztę elektroniczną. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14dni.
19. Towar dostarczamy za pomocą firmy DHL lub UPS - szczegółowy cennik w dziale "Wysyłka"
20. Forma płatności ustalana jest indywidualnie. Dla stałych klientów oraz większości jednostek budżetowych oferujemy termin płatności 14dni po dostawie, dla nowych klientów jeżeli nie zostanie to ustalone indywidualnie - przedpłata przed dostawą.
21. Kontaktując się z nami w jakikolwiek sposób (email, formularz ofertowy, poczta tradycyjna) klient wyraża zgodę na zapisanie go do newslettera. Wypisać się z niego można odpowiadając na niego w temacie wpisując słowo "NIE".

KLAUZULA  INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Dabacom Bartosz Raczyński informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych

oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

1  Administrator danych

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest:

Dabacom Bartosz Raczyński, ul.Ojcowska 17, 80-146 Gdańsk; NIP: 5832997644, Regon: 221462689

E-Mail: info@dabacom.pl

2  Pozyskiwanie danych

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie podczas:

• wysyłki przez Ciebie do nas dokumentów,

• wypełnienia przez Państwa formularza kontaktowego na stronie www;

• rozmów telefonicznych;

• korespondencji e-mail;

• składania przez Ciebie zamówień pytań o oferty;

• spotkań bezpośrednich i pośrednich

3  Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Rozporządzenie RODO przewiduje następujące rodzaje podstaw prawnych dla przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych t.j.:

• stworzenia dla Państwa oferty handlowej,

• informowania Państwa o produktach i usługach oferowanych przez naszą firmę,

• informowania Państwa o promocjach, akcjach, wydarzeniach,

4  Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów. Dane są przechowywane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

5  Przekazywanie danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a.  Producenci, dostawcy i dystrybutorzy rozwiązań IT oferowanych przez Dabacom

b.  Biura informacji gospodarczej

c.  Instytucje finansowe i kredytowe

d.  Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6  Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres info@dabacom.pl. Żądanie można przedłożyć również drogą listowną listem rejestrowym za poleceniem odbioru na adres naszej firmy.

7  Udostępanie nam swoich danych.

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

8  Kontakt i ewentualne zmiany

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@dabacom.pl lub korespondencyjnie na adres rejestrowy naszej firmy podany w zakładce kontakt.